Facebook Twitter Gplus RSS
Home Dació en pagament

Advocats Barcelona dació en pagament

Tens una hipoteca que ja no pots pagar?

T’ha comunicat del banc que van a procedir a judicialitzar teus impagaments?

Abogados Barcelona dacion en pago

Qualsevol que sigui la circumstància que t’ha portat a aquesta situació. Si no pots pagar la hipoteca i vols intentar el pagament lliurant l’habitatge al banc, nosaltres negociem la dació en pagament.

Signant davant notari.

Deixant teu deute tancada.

Dació en pagament de la hipoteca

Actualment, a causa que la crisi econòmica ha portat en els últims mesos a un gran nombre de famílies espanyoles a patir un procés d’embargament del seu habitatge, amb l’agreujant que si l’actual valor de l’habitatge no cobreix la totalitat del deute contreta, se segueix tenint un deute amb el banc, un dels conceptes que està en boca de molta gent com a alternativa per suavitzar aquest problema és la dació en pagament.

Què és la dació en pagament?

Dació en pagament és el lliurament d’un bé a canvi de saldar un deute pendent de pagament. És una alternativa a l’execució hipotecària, per la qual l’entitat financera segueix els passos establerts per la Llei Hipotecària per a procedir a la venda forçosa de l’immoble a qui ofereixi més diners per ella en subhasta pública, amb l’objectiu de cobrar el deute.

Amb la figura de la dació en pagament al banc pot donar per extingit el deute hipotecari amb el canvi de la titularitat de l’immoble a favor seu.

contacto Abogados Barcelona

© Legal 1 Abogados Barcelona